Koorts Baby

Wanneer u als ouder constateert dat uw baby koorts heeft kan dit veel zorgen baren. Immers heeft u het beste voor uw baby voor.

Koorts wanneer de temperatuur hoger is dan 38 graden Celsius. Wanneer uw baby koorts heeft kan dit een aanduiding zijn dat uw baby verkouden is. Heeft uw baby alleen koorts, of zijn er nog andere symptomen die u zorgen maken?

Wanneer uw baby extreem hoge koorts heeft, is het verstandig om naar de huisarts te gaan. Ook wanneer de koorts niet weg lijkt te gaan, na 3 dagen, is het raadzaam om contact te zoeken met een huisarts.

Baby met koorts moet u in de gaten houden. Baby’s zijn kwetsbaar en het is dan ook belangrijk om zorg te dragen voor een adequate behandeling.

 

Koorts

Zelfs bij gezonde mensen is de lichaamstemperatuur niet de hele dag hetzelfde. De gewone lichaamstemperatuur is 37 °C, maar gaat meer of minder is ook nog steeds normaal. Meestal is de temperatuur ‘s ochtends lager en ‘s middags iets hoger. Laat uw gezinsleden hun temperatuur eventueel eens opnemen wanneer ze gezond zijn, zodat u weet dat een normale temperatuur is. Dit geldt ook voor baby’s. Een baby kan ook wisselen in zijn of haar lichaamstemperatuur.

Wat is de oorzaak van koorts?

Kort zelf is geen ziekte, maar vaak een uiting van een ziekte. Zo zien we koorts vaak terug bij het hebben van een griep. Koorts geeft aan dat er iets gebeurt in het lichaam.
Waarschijnlijk probeert uw lichaam door middel van koorts een bacteriële of een virale infectie te bestrijden. In zeldzame gevallen is koorts en reactie op een medicijn, een ontsteking of een hittestuwing. Soms is niet duidelijk waarom iemand koorts heeft. Vooral bij baby’s is het moeilijk een diagnose te stellen, omdat een baby zelf niet kan praten en dus ook niet goed kan uiten of hij of zij pijn heeft of iets dergelijks. In het algemeen geldt dat het niet verstandig is om koorts omlaag te brengen. Daarmee is het namelijk mogelijk de klachten te onderdrukken, een ziekte te verlengen en het vinden van oorzaak te verdragen. Wanneer u baby koorts heeft en dit lang aanhoudt, breng dan uw baby naar een arts. Ook wanneer u het niet vertrouwd en of er ook andere symptomen bij de baby zijn.
Volwassenen weten vaak binnen twee dagen wat de oorzaak van de koorts is. Ook voor volwassenen geldt dat het verstandig is om er de huisarts te gaan wanneer er vermoed wordt dat gaat om een virusziekte, zoals een verkoudheid.
Andere veel voorkomende oorzaken van langdurig koorts zijn:

  • Infectie van bijvoorbeeld de urinewegen (veel plassen en pijn bij plassen), ontsteking van de amandelen (vaak met een pijnlijke keel), bijholteontsteking (pijn boven of onder de ogen) of een kaakabces.
  • Ziekte van Pfeiffer, die gepaard gaat met vermoeidheid.
  • Een ziekte die in het buitenland hebben opgelopen.
  • Zonnesteek en uitdroging of ernstig zonnebrand.
  • Wanneer uw baby koorts heeft is het vaak zo dat de baby een verkoudheid heeft.

Waarschuwing voor koorts bij baby’s (en oudere kinderen)

aangeraden wordt om een baby, kind of puber nooit aspirine tegen de koorts te geven, behalve wanneer een arts dit uitdrukkelijk aanraadt. Wanneer het kind en virusziekte heeft, kan aspirine het syndroom van Reye veroorzaken. Dit is weliswaar een zeldzame ziekte, maar wel ernstig en soms zelfs levensbedreigend.

Uw baby verzorgen bij koorts

Koorts zonder aanwijsbare oorzaak is bij een baby eerder een reden tot ongerustheid dan bij een volwassenen. Door een snelle stijging of daling van de lichaamstemperatuur kunnen stuip ontstaan bij kinderen jonger dan vier jaar. Een stuip duurt meestal niet langer dan 10 min te laat geen blijvende schade achter. Als uw kind een stuip krijgt, leg het dan op een saai en houdt het vast om verwondingen te voorkomen. Doe niets in de mond van het kind en probeer de aanval niet te stoppen.
Soms gaat het doorbreken van tanden gepaard met koorts. Wanneer uw kind of baby koorts heeft en vaak naar een oor geraakt, kan dit wijzen de middenoorinfectie. Ook bij bepaalde inentingen kan koorts optreden. Dit kunt u navragen bij de huisarts of consultatiebureau.
Medicijnen in vloeibare vorm zijn vaak gemakkelijker toe te dienen. Gebruik mijn klein kind, zoals een baby een spuit met een maandaanduiding en een rubberen knijpdop (pipet). Spuit het medicijn voorzichtig in de zijkant van de mond van het kind.
Probeer kinderen veel te laten drinken in de vorm van water, sap of limonade. Wanneer uw baby koorts heeft kunt u uw baby bijvoorbeeld borstvoeding geven. Bij oudere baby’s kunt u ook uw baby water of vruchtensap geven. Dranken met suiker worden altijd afgeraden.